Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By mrdong.cool
#602098 T muốn cài adobe presenter 7 để thiết kế slide, nhưng lúc cài thì nó hiện lên 1 cái thông báo:

Error - Unable to detect Microsoft PowerPoint. You must have PowerPoint installed on this machine prior to running this installation this program.

Sau đó thoát khỏi cài đặt.

Mặc dù t đã cài lại office nhưng vẫn không được. Bạn nào biết tại sao thì chỉ giúp t với! TKS
By minh_nhi
By cophuthuynho_25
#602149 Một cách khác điều chỉnh khi bị mất Adoble presenter (đang áp dụng cho Ofice 2007), các bạn tuỳ biến cho Office 2010 xem sao để khỏi cài lại

1. Mở new file Power Point

2. Bấm chọn Ofice Button/ chọn PowerPoint Options

3. Chọn thẻ add-ín/ chọn disabled items trong mục manage/ Bấm go

4. đánh dấu chọn và bấm Enable

5. tiếp tục chọn lại trong mục manage chọn COM Add-ín/ Bấm go

6. đánh dấu chọn và bấm ok

7. Thoát và khởi động lại PowerPoint
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement