Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By hungcay_29
#601716 Bộ đĩa học Photoshop thông qua các bài tập từ đơn giản đến phức tạp. Có thể nói đây là một "kho" tuyệt chiêu rất hữu ích cho các tín đồ Photoshop.
Thông tin chi tiết :


WatchAndLearnPhotoshop: Photoshop Tips and Tricks Vol.1-6: This bundle package contains all 6 volumes of "Photoshop Tips and Tricks" series. This compilation contains video tutorials that have been featured in WatchandLearnPhotoshop.com newsletter in the past. This collection of Photoshop tutorials is a must have for any Photoshop enthusiast.


Photoshop Tips & Tricks, Volume 1

This compilation is the first in a series of Photoshop Tips and Tricks tutorials that have been featured in our WatchandLearnPhotoshop.com newsletter. It contains topics such as 3D Reflection Effect, Making Your Pictures Glow, Grunge Text Effect and more!


Photoshop Tips and Tricks, Volume 2

This compilation is the second in a series of Photoshop Tips and Tricks tutorials that have been featured in our WatchandLearnPhotoshop.com newsletter. It contains topics such as Creating Your Own Custom Shapes, Adding Snow to a Photograph, Spherizing Text and more!


Photoshop Tips and Tricks, Volume 3

This compilation is the third in a series of Photoshop Tips and Tricks tutorials that have been featured in our WatchandLearnPhotoshop.com newsletter. It contains topics such as Casting Shadows, Casting Shadows, Adding Smoke to an Image and more!


Photoshop Tips and Tricks, Volume 4

This compilation is the fourth in a series of Photoshop Tips and Tricks tutorials that have been featured in our WatchandLearnPhotoshop.com newsletter. It contains topics such as The Magnetic Lasso Tool, Quick Collage, Steel Text Effect and more!


Photoshop Tips and Tricks, Volume 5

This compilation is the fifth in a series of Photoshop Tips and Tricks tutorials that have been featured in our WatchandLearnPhotoshop.com newsletter. This collection of Photoshop tutorials is a must have for any Photoshop enthusiast.


Photoshop Tips and Tricks, Volume 6

This compilation is the sixth in a series of Photoshop Tips and Tricks tutorials that have been featured in our WatchandLearnPhotoshop.com newsletter. This collection of Photoshop tutorials is a must have for any Photoshop enthusiast.


Download :


Vol 1 : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Vol 2 : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Vol 3 :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Vol 4 :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Vol 5 :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Vol 6 :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement