Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By ducthanh1109
#598407 tình hình là khi cài thì nó báo lỗi net frame 4.0:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!" alt="" />

nhưng máy mình đã bật 3.5 và 4.5:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!" alt="" />

mình đã thử down bản 4. về cài nhưng lại báo lỗi đã có sẵn trong máy và k cho cài =.=

pro nào giúp hộ mình với.. hjx hjx
By rhett162
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement