Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By nhoc_dung_pro
#598385 tui đang dùng word để chỉnh sửa văn bản và chèn hình vào bằng cách Print Screen nhưng khi tiến hành crop thì xảy ra lỗi này.

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


mọi người ai biết cách khắc phục vui lòng hướng dẫn. xin cảm ơn!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement