Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By meimei_xinh89
#598383 Các pro cho em hỏi, sao CVx5 của em khi mở project định dạng .AVI thì không được (em dùng bản Cr-ack), (dù CVx5 có hỗ trợ định dạng này)

nó hiện lên dòng "These files cannot be added to this project. These files maybe unknow file format..." dù mở bằng Window Media Player vẫn chạy ầm ầm. File này unprotected, máy em RAM 2G (đủ để hỗ trợ CVx5 mờ).

Đa tạ các pro!
Kết nối đề xuất: