Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By ht.minhit
#598382 Hôm nay không hiểu sao tự nhiên Chrome bị dở chứng thế nào mà vào không được, mình đã thử gỡ ra cài lại mà vẫn không được, chạy thử bản Portable mà vẫn vậy, không hiểu sao nữa, ai có biết về vấn đề này tư vấn giùm mình với


Đây là hình ảnh khi mở ChromeBy anhkeen
#598386 có thể nói rõ hơn không bạn! các trình duyệt web bạn vẫn vô mạng bình thường hay sao?
By chang_trai_than_thien284
#598387 Gỡ ra cài lại..Gỡ phải sạch..C/user/.../ Appdata..Trong 3 thư con trong Appdata..xem có gì dính dáng đến Chrome thì xóa hết đi

Vào Regedit nữa..có những cái gì chorome tồn đọng trong đó xóa hết

Quét rác bằng các chổi chuyên dụng cho máy tính..Dùng tool Diskclear của windows xóa trước..xóa cả clear system file, tiếp theo đùng phầ mềm hãng thứ 3 cài vào..quét nốt..

Xong khởi động lại máy..cài lại chờ rôm..
By ngocanhvip2008
#598388 có thể nói rõ hơn không bạn! các trình duyệt web bạn vẫn vô mạng bình thường hay sao? Gỡ ra cài lại..Gỡ phải sạch..C/user/.../ Appdata..Trong 3 thư con trong Appdata..xem có gì dính dáng đến Chrome thì xóa hết đi

Vào Regedit nữa..có những cái gì chorome tồn đọng trong đó xóa hết

Quét rác bằng các chổi chuyên dụng cho máy tính..Dùng tool Diskclear của windows xóa trước..xóa cả clear system file, tiếp theo đùng phầ mềm hãng thứ 3 cài vào..quét nốt..

Xong khởi động lại máy..cài lại chờ rôm.. mình đã làm như thế nhưng không hiệu quả, trong khi IE, Opera, FireFox vẫn bình thường, còn Chrome thì ngay cả bản Portable vẫn không được, không biết đây là lỗi gì nữa, 2 hình ở trên là hình mở nó và thử nhập 1 địa chỉ, nó không động tĩnh gì hết
By tungonline24gio
#598391 Phần mềm này độc đáo nhất thế giới..Thường thì các soft..cài vào mặc định nằm tại Programs file, Riên anh này thì lại nằm mãi trong user../..Và dung lượng cài đặt cũng thuộc hạng nặng nhất thế giới về trình duyệt

Bản thân nó ăn ram cũng cao nhất..lại chiếm bộ nhớ C lớn,có khi còn tranh chấp với file hệ thống windows để làm việc thì hay bị lỗi là chuyện dễ xảy ra khi cái gì nó cũng khác người như thế.

tui đã đoạn tuyệt với chờ rôm từ bản 19
By ga_con85
#598392 Công nhận h Chrome ăn ram khủng khiếp thật
Phần mềm này độc đáo nhất thế giới..Thường thì các soft..cài vào mặc định nằm tại Programs file, Riên anh này thì lại nằm mãi trong user../..Và dung lượng cài đặt cũng thuộc hạng nặng nhất thế giới về trình duyệt

Bản thân nó ăn ram cũng cao nhất..lại chiếm bộ nhớ C lớn,có khi còn tranh chấp với file hệ thống windows để làm việc thì hay bị lỗi là chuyện dễ xảy ra khi cái gì nó cũng khác người như thế.

tui đã đoạn tuyệt với chờ rôm từ bản 19
Kết nối đề xuất: