Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By hungbeo_xiipo
#598381 Màn hình bị giật mỗi khi chơi warcraft, còn khi xài ứng dụng khác thì không sao. Nó chỉ mới bị gần đây, trước kia thì bình thường. Ai biết giúp dùm e cái, xin Thank và hậu tạ!
By nguyen_khanhvy
#598401 UP để có câu trả lời -

Máy của mình cũng hầu như giống bạn-

các ứng dụng khác thì không sao -

nhưng khi War3 - màn hình giật - chứ không phải giật vì LAG . nói chung nó lâu lâu nó nháy 1 phát ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement