Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By vitienyeuem
#597764 Tình hình skype của em khi dùng cứ 1 lúc nó báo như vậy. không load được ảnh ở khung chat + em dùng Internet expoler 7 thì cũng không load được ảnh. các bạn xem em đang bị lỗi gì và cách khắc phục ra sao ah! .


Thanks các bác


Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement