Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By cobedautay_23
#597727 hien tai em bi loi khi up chuong trinh dt cho samsung galaxy ace s5830. khi up em cam nham may da le up cho samsung galaxy s5360 ma cam may ace s5830 chay xong may ace s5830 khoi dong len man hinh den. gio cai lai khong duoc bac nao am hieu ve cai chuong trih dien thoai go rối dum em fan nay. bam vao odin cung không duoc ma vao fan kia cung không dc chi toan mau den. cam vao may ket noi voi kies thi bao model la s5360. ma man hinh chang thay duoc j ca. co cach nao rest hay lam no tro ove mac dinh ban dau khong may anh.
By kokotsk2003
By Mansel
#597832 khôi phục mặc định đi. qua tinh tế tìm hiểu thêm
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement