Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Rye
#597060 Mình có cài BKAV trong ổ D bật cũng không lên và remove cũng không được delete nguyên thư mục cũng không được. Bây giờ làm sao để gỡ nó ra đây, Mong các bạn chỉ dùm !!! !!!! thanks
By vudangquangtung
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement