Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By nhi_nhanh767
#593617 các bạn giúp mình với, lúc mình chạy chương trình office 2013 thì lỗi báo thế này : error 1920 . service windows font cache service ( fontcache) failed to start. verify that you have sufficient privileges to start system services. là sao vậy các bạn
By tran_chanh_nghia
#593618 - bạn mở services.msc bằng quyền adminstrator


- từ list services, các bạn tìm và double click vào Windows Font Cache Service


- chỉnh thông số “startup type” thành manual và click vào nút “Start“


- click ok để áp dụng các thay đổi và kiểm tra status: Running

khởi động lại và cài lại bình thường .
By l3f_gemini_a
#593621 chạy office xong rồi, active xong rồi lại gặp vấn đề này : product activation failed. rắc rối gê. và chạy chương trình chuyển mã văn bản cũng không được: Cannot create file: "C:\Windows\UWeb.exe." Access is denied.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement