Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By hoangcodonz
#593612 Em đã cài xong .NET Framework 4 và restart lại máy


nhưng khi chạy 1 soft yêu cầu .NET thì nó vẫn báo cần .NET Framework 3.5 sp1 hay cao hơn


lỗi này là sao vậy

à máy em chạy windows xp sp3
By hoahung143
By angel15vn
#593724 - Bạn download Microsoft .NET Framework 3.5 Service pack 1 (Full Package):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- Sau khi cài đặt xong bạn phải cài đặt tiếp KB959209 để giải quyết vấn đề tương thích của ứng dụng với .net framework:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By rungchuongvang01
#593726 cài Net 3.5 vào là Ok. báo lỗi ở trên là do chưa có NEt 3.5 Em cũng cài 3.5 rồi restrar máy lên nó báo lỗi gì đó
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement