Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By titi_monkey72
By Laurenz
By Reynald
#593474 Trên trang chủ chỉ có Driver cho windows 7, windows 8 64bit. Bạn vào đây:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

hay đây (Win 7 64bit):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement