Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By ducon.congnuong
#590716 Hiện tại mình đang dùng windows 7. mình muốn đóng băng ổ C lại. nhưng khi download Deep.Freeze.Standard.v6.53.020.2763.Multilenguaje về cài đặt thì, hiện thông báo,,,.." Window 7 is not suported OS for this phiên bản of Deep Freeze. Installing it in XP compatibility more is not recommended and is not suported by Faronics." bạn nào có phần mềm đóng băng tốt cho windows 7 share mình với tk.
By toi_toi
By club_angel89
#590718 Hiện tại mình đang dùng windows 7. mình muốn đóng băng ổ C lại. nhưng khi download Deep.Freeze.Standard.v6.53.020.2763.Multilenguaje về cài đặt thì, hiện thông báo,,,.." Window 7 is not suported OS for this phiên bản of Deep Freeze. Installing it in XP compatibility more is not recommended and is not suported by Faronics." bạn nào có phần mềm đóng băng tốt cho windows 7 share mình với tk.
TAM DỊCH LA : Window 7 không được hỗ trợ hệ điều hành cho phiên bản này của Deep Freeze. Cài đặt nó trong khả năng tương thích XP là không nên và không phải là suported bởi Faronics , THEO MÌNH NGHĨ BẠN NÊN DÙNG FIEN6 BẢNG KHÁC CUẢ DEZZER , CHỨ BÂN 6.... NÀY KHÔNG PHÙ HỢP RỒI .. HOẶC TÌM MỘT PHẦN MỂM ĐÓNG BĂNG KHÁC TRÊN GOOGLE XEM SAU .? GÔD LUCK
By Phillip
#590719 Hiện tại mình đang dùng windows 7. mình muốn đóng băng ổ C lại. nhưng khi download Deep.Freeze.Standard.v6.53.020.2763.Multilenguaje về cài đặt thì, hiện thông báo,,,.." Window 7 is not suported OS for this phiên bản of Deep Freeze. Installing it in XP compatibility more is not recommended and is not suported by Faronics." bạn nào có phần mềm đóng băng tốt cho windows 7 share mình với tk. bạn dùng phiên bản mới thì có thể đóng được ( deep freeze 7 trở lên) .

Chúc bạn thành công.
By xuongrong_den
#590720 Hiện tại mình đang dùng windows 7. mình muốn đóng băng ổ C lại. nhưng khi download Deep.Freeze.Standard.v6.53.020.2763.Multilenguaje về cài đặt thì, hiện thông báo,,,.." Window 7 is not suported OS for this phiên bản of Deep Freeze. Installing it in XP compatibility more is not recommended and is not suported by Faronics." bạn nào có phần mềm đóng băng tốt cho windows 7 share mình với tk.

của bạn đây Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement