Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By just_flying
#590487 Tình hình là em đang làm 1 mv. nhưng làm gần xong thì phần mềm tự bị ngắt trong khi đó em chưa kịp lưu lại. như ở trong proShow Gold thì khi mở lại phần mềm lên thì nó sẽ có bảng thông báo sử dụng tiếp bản vừa bị ngắt. nhưng cái này thì lại không có. không biết file được lưu lại chỗ nào? các bạn chỉ giúp em. thanks!!
By lovetodieorlovetolife
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement