Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Kulbert
#589417 Tình hình là em down bản iso mini ninja về khi chạy setup thì nó hiện lên cái bảng có 3 nút abort retry ignore zí mấy cái chữ phía trên là chữ gì không bít (Thấy dc cái địa chỉ mà em save ghi C:\program Files\Mini Ninjas\ 1.arc ) nếu mà em bấm ignore thì nó chạy típ gòi sau khi setup xong thì game không chạy dc ai bít chỉ với Với lại cái máy em không đăng ảnh dc nên không là có hình rồi !
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online