Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By yuumi_yuumiko
#589220 tui bị lỗi khi đánh lệnh ví dụ lệnh l enter thì dòng Command: l LINE Specify first point: l

(dòng command vẫn còn chữ l)

phải enter lần nữa mới nhận lệnh. ai biết chỉ giúp tui với!!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement