Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By satthu_phatrinhnhieulan
#588131 Tại sao máy cứ báo lỗi "Màu vàng nhạt: Cổng lắng nghe bị chặn, xin hãy kiểm tra Firewall và Router NAT". Nhưng không hiểu kiểm tra kiểu gì. Đã vào Modem add cổng và địa chỉ IP gateway rồi. 192.168.1.1, port 65534.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement