Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Kenly
#588054 Máy mình mấy bữa nay hiện thông bao lỗi "you just plugged a device into the audio jack" hoặc"a jack has been unplugged" âm thanh lâu lâu bị giật hiện hoài 1 bảng thông báo tắt không được, mình đã dow bản mới về cài cũng không được? ai biết giúp mình vs, thanks
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement