Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By huyenly1989
By khoanhkhacthoigian_ch
#586680 hiện tại mình xài gôgle chrome v24 mà sao đang lượt nó bị dùng đã xoà và cài lại 2 lần cài lại windows lun mà vẫn thế nên đành nhờ cao nhân giúp Thú thật là mình vẫn không hiểu bạn nói cái gì hết cả Bạn trình bày lại cho nó rõ ràng câu cú ra xem
By conang_dethuong4947
#586681 Thú thật là mình vẫn không hiểu bạn nói cái gì hết cả Bạn trình bày lại cho nó rõ ràng câu cú ra xem
câu đúng là vậy nè :hiện tại mình xài google chrome v24, mà sao đang lướt nó bị đứng. đã xóa và cài lại 2 lần, cài lại windows lun mà vẫn bị như thế

anh hùng bàn phím nó thế đấy. gõ nhanh, gõ sai cũng chẳng thèm ktra lại xem mình viết như thế nào. cứ thế mà quăng lên 4rum thôi
By Ramsey
#586682 câu đúng là vậy nè :
anh hùng bàn phím nó thế đấy. gõ nhanh, gõ sai cũng chẳng thèm ktra lại xem mình viết như thế nào. cứ thế mà quăng lên 4rum thôi Thank bạn đã dịch hộ mình


==================

Khi chạy GC bạn tắt hết những chương trình đang chạy trên máy đi để máy chạy nhẹ nhàng hơn.

Nếu không phải bạn làm cách bên dưới:

Cách 1: Xóa tập tin Local State và đổi tên thư mục Default:


Đóng Google Chrome, mở Windows Explorer và nhập lệnh %USERPROFILE%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data vào thanh địa chỉ > Enter. Bạn sẽ tìm thấy tập tin Local State và xóa nó. Sau đó, bạn đổi tên thư mục Default thành Default.old. Mở Google Chrome và kiểm tra kết quả.


Cách 2: Vô hiệu hóa Phần mở rộng Flash cũng có thể là thủ phạm và gây ra lỗi treo ở trình duyệt. Vì vậy, bạn cần vô hiệu hóa nó. Mở Google Chrome và trong thanh địa chỉ trình duyệt bạn nhập lệnh about:plugins > nhấn Enter. Tìm đến phần mở rộng Flash và nhấp vào Disable. Khởi động lại Google Chrome để kiểm tra.
Trong trường hợp trình duyệt không bị treo nữa sau khi vô hiệu hóa Flash, thì chứng tỏ lỗi nằm ở plugin này. Lúc này, bạn cần gỡ bỏ Flash và cài đặt lại nó.
By Walthari
#586683 Thank bạn đã dịch hộ mình


==================

Khi chạy GC bạn tắt hết những chương trình đang chạy trên máy đi để máy chạy nhẹ nhàng hơn.

Nếu không phải bạn làm cách bên dưới:

Cách 1: Xóa tập tin Local State và đổi tên thư mục Default:


Đóng Google Chrome, mở Windows Explorer và nhập lệnh %USERPROFILE%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data vào thanh địa chỉ > Enter. Bạn sẽ tìm thấy tập tin Local State và xóa nó. Sau đó, bạn đổi tên thư mục Default thành Default.old. Mở Google Chrome và kiểm tra kết quả.


Cách 2: Vô hiệu hóa Phần mở rộng Flash cũng có thể là thủ phạm và gây ra lỗi treo ở trình duyệt. Vì vậy, bạn cần vô hiệu hóa nó. Mở Google Chrome và trong thanh địa chỉ trình duyệt bạn nhập lệnh about:plugins > nhấn Enter. Tìm đến phần mở rộng Flash và nhấp vào Disable. Khởi động lại Google Chrome để kiểm tra.
Trong trường hợp trình duyệt không bị treo nữa sau khi vô hiệu hóa Flash, thì chứng tỏ lỗi nằm ở plugin này. Lúc này, bạn cần gỡ bỏ Flash và cài đặt lại nó. cách 1 không được còn cách 2 thì không vào được about:plugins trình duyệt cờ Rôm+ cũng thế lun
By h_a_t_only
#586684 Thank bạn đã dịch hộ mình


==================

Khi chạy GC bạn tắt hết những chương trình đang chạy trên máy đi để máy chạy nhẹ nhàng hơn.

Nếu không phải bạn làm cách bên dưới:

Cách 1: Xóa tập tin Local State và đổi tên thư mục Default:


Đóng Google Chrome, mở Windows Explorer và nhập lệnh %USERPROFILE%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data vào thanh địa chỉ > Enter. Bạn sẽ tìm thấy tập tin Local State và xóa nó. Sau đó, bạn đổi tên thư mục Default thành Default.old. Mở Google Chrome và kiểm tra kết quả.


Cách 2: Vô hiệu hóa Phần mở rộng Flash cũng có thể là thủ phạm và gây ra lỗi treo ở trình duyệt. Vì vậy, bạn cần vô hiệu hóa nó. Mở Google Chrome và trong thanh địa chỉ trình duyệt bạn nhập lệnh about:plugins > nhấn Enter. Tìm đến phần mở rộng Flash và nhấp vào Disable. Khởi động lại Google Chrome để kiểm tra.
Trong trường hợp trình duyệt không bị treo nữa sau khi vô hiệu hóa Flash, thì chứng tỏ lỗi nằm ở plugin này. Lúc này, bạn cần gỡ bỏ Flash và cài đặt lại nó. cách 1 không được còn cách 2 thì không vào được about:plugins trình duyệt cờ Rôm+ cũng thế lun
By hs_guong_mau
#586688 cách 1 không được còn cách 2 thì không vào được about:plugins trình duyệt cờ Rôm+ cũng thế lun Sao lại không vào được? Nó báo sao hả bạn?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement