Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Greely
#585822 Tình hình là mình đang muốn làm 1 cái đĩa DVD karaoke gồm khoảng trên dưới 200 bài để tiện hát ở nhà, cố thể chọn từng bài theo số thứ tự để hát. mà chưa biết phần mềm nào để làm được như vậy.Các bài Karakoe thì mình có thể tự tìm kiếm vs thiết kế được. ae nào có kinh nghiệm vụ này chỉ mình cách làm với nhe. thanks trước
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement