Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By traisanhdieu_tim_gaikute_001
#584230 Như tít ạ

Mình mới cài xong để vọc thì mở 1 video có sẵn nó không mở được

mình đã thử nhiều video trong máy nhưng nó vẫn hiện ra cái bảng đó


các bạn giúp mình sửa với, thanks
By xuanhue.luckymouse
#585328 Bạn thử làm cái hướng dẫn nó ghi ngay trong hình xem sao

Preferences --> Media & Disk cache --> mở chế độ "Enable DLMS format support".
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement