Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Mathieu
#584210 không hiểu clik cái gì, mà sáng dậy không mở được folder.

mong a/e giúp với. tất cả hình ảnh trước giờ lưu trong máy

khi click vào folder thì hiện tượng sau xảy ra

tui đã sử dụng các chương trình scan viủt . mà cũng không khấm khá hơn


Thank mọi người trước
By nhoc_xinh_nhat_nha
By trucvy_vyvy
#585418 bạn bấm chuột phải vào nó, chọn properties

phần shortcut target xem nó dẫn tới đâu, theo đường dẫn đó xem folder nó là gì, ở đâu Bác vnz870152 đã hd cho bạn rùi nhé! Bạn gắn cái device gốc chứa ảnh vào, rùi copy hay cut ảnh gì cũng dc! Đừng tạo shortcut!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement