Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By hongquan842001
By bluewater200vn
#584627 Mình lỡ quick format giờ có phần mềm nào khôi phục được tất cả dữ liệu không Bạn dùng Kernel thử nhé, nếu lỡ format mà chưa ghi đè gì lên thì khả năng phục hồi dữ liệu rất cao.
By fm_kiss24
#584630 Mình lỡ quick format giờ có phần mềm nào khôi phục được tất cả dữ liệu không Bạn dùng Kernel thử nhé, nếu lỡ format mà chưa ghi đè gì lên thì khả năng phục hồi dữ liệu rất cao.
By kuku_t3
#584632 Find and mount hay Acronis disk director suite giúp bạn lấy lại 100% dữ liệu trên phân vùng bị delete hay format. Bạn tìm link download và cách sử dụng trong VNZ, Google.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement