Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By traj_prover.cungiu
#575960 Mình 1 đoạn phim khoảng 6p ? khi copy vào Pc nó lên tới tận 700MB lận ? mình muốn upload lên youtube kiểu này thì không ổn ?

Ai có phần mềm gì nén nó lại khoảng 30MB chất lượng vẫn tàm tạm được không vậy . Thanks


Mình thấy trên youtube 6p có 15MB chất lượng cũng oke
By khoc_vi_girl2000
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement