Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By cunhoanhi
#575878 Mình đang dùng windows 8, khi cài .Net Framework thì nó nói là đã là một phần của hệ thống hay đã cài trước, nhưng khi mình cài các ứng dụng khác thì nó lại đòi cài .Net Framework ai biết chỉ mình với
By baby_baby_candy
By mua_saochoi09
#583624 Cách 1 : Vào Control Panel -> Programs and Features -> Turn Windows features on or off -> Đánh dấu vào ô " Microsoft .NET Framework 3.5.1 "


Hệ thống sẽ kiểm tra và tải bản .NET Framework 3.5 ,công việc của bạn là chờ đợi ,cài đặt và thưởng thức ( bạn lên đút đĩa windows 8 vào )

Tuy nhiên ,cách này trong một số trường hợp không có hiệu quả nên ta phải sử dụng cách thứ 2 .

Cách 2 : Chạy CMD bằng quyền ADMIN và chạy dòng lệnh sau :


dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /Source:\sources\sxs


( Chú ý : Thay X là ổ đĩa đặt file ISO của bản Windows 8 mà bạn đã cài đặt .)
By lac_nghi_forever
#583625 Cách 1 : Vào Control Panel -> Programs and Features -> Turn Windows features on or off -> Đánh dấu vào ô " Microsoft .NET Framework 3.5.1 "


Hệ thống sẽ kiểm tra và tải bản .NET Framework 3.5 ,công việc của bạn là chờ đợi ,cài đặt và thưởng thức ( bạn lên đút đĩa windows 8 vào )

Tuy nhiên ,cách này trong một số trường hợp không có hiệu quả nên ta phải sử dụng cách thứ 2 .

Cách 2 : Chạy CMD bằng quyền ADMIN và chạy dòng lệnh sau :


dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /Source:\sources\sxs


( Chú ý : Thay X là ổ đĩa đặt file ISO của bản Windows 8 mà bạn đã cài đặt .)
By cunpurk
#583626 mình làm theo cách 1, nhưng khi download required file thì nó không chịu chạy nhưng tốc độ mạng mình rất nhanh (500kbps)
By Ghost_luv
#583627 mình làm theo cách 1, nhưng khi download required file thì nó không chịu chạy nhưng tốc độ mạng mình rất nhanh (500kbps)
By vingot_doimoi
#583630 hôm qua mình làm như thế này

ở CMD bằng quyền admin lên sau đó gõ lệnh này


dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /Source: X:\sources\sxs


( Chú ý : Thay X là ổ đĩa đặt file ISO của bản Windows 8 mà bạn đã cài đặt .)


trong khi chạy mình lại làm cách 1 và đút đĩa windows 8 là được à ! hơi lằng nhằng tí . nhưng chạy nhanh lắm hihi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement