Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By nguyen_tuan_son_15021991
#575872 em đang dùng bình thường thì h, khi open file, em ấn space hay ấn play thì không chạy nhạc, ai giải đáp xem em bi lỗi gì giùm với

thanks nhiều
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement