Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By hoahongkhonggai_1411
#575859 Giúp đỡ mình với. Mình không cài được .net Framework 4.5 cả 4.0 cũng không được. Khi bắt đầu cài nó báo lỗi này là sao vậy cả nhà ((((((((((((


Blocking Issues:


The .NET Framework 4.5 is not supported on this operating system.
Warnings:


Setup may not run properly, because the Windows Modules Installer Service is not available on this computer.
By myloveinyou_92
By Edmond
#583838 bạn dùng windows gì thế, có thể windows của bạn bị lỗi gì rồi mình xài XP sp2 bạn ạ
By Gofried
#583842 windows XP sp2 không cài đựoc frame 4.5 nhé bạn đổi hệ điều hành khác đi anh bạn này nói đúng rồi, thử HDH #đi, máy đủ mạnh thì xài windows 7 đi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement