Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By bnoo_chan
#575611 Phần mềm Speed Up My PC thì mình cũng không cần nói nhiều vì đã có nhiều topic gửi lên rồi. Nhưng down phần mềm thì OK. Nhưng dùng thì lần đầu thử chỉ sửa được 15 lỗi. Không bõ. Còn tìm Key của phần mềm thì khổ. Vì vừa Up Key lên có người dùng là Key không Active được nữa.

Vì nó kết nối trực tiếp với mạng. Còn mấy bác ở Forum khác thì lại bảo là do chúng ta Copy lên không được. Bắt phải gõ chay...

Nếu được thì chắc cũng chỉ vài ngày rồi nó báo Key lỗi. Còn nếu không thì lại phải tìm, đủ các trang web, forum, các trang cung cấp Key hàng ngày miễn phí, clip trên YouTuBe.v.v...

Tất cả đều không được.

Lúc đầu thì mình cũng như vậy, nhưng dảnh lên đọc mấy cái tài liệu nước ngoài thì người ta chỉ dẫn cách không cần key mà vẫn dùng được phần mềm.
Thử và đạt hiệu quả 100%

Bước 1:

Mở start -> Chọn run-> đánh regedit


Bước 2:

Mở Edit -> Chọn Find rồi điền giá trị Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Đợi nó tìm một lúc, không được thì lên thử lại vài lần.


Bước 3: Nhấn New -> String Value

Điền tên Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bước 4: Save lại rồi thoát là OK.

Bước 5: Mở lại phần mềm và kiểm tra là thành công.
Chú ý trong lúc làm thì phải tắt chương trình Speed Up My PC 2013 đi nhé.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By diepvinhcuong
By songynphan
#582637 Phần mềm Speed Up My PC thì mình cũng không cần nói nhiều vì đã có nhiều topic gửi lên rồi. Nhưng down phần mềm thì OK. Nhưng dùng thì lần đầu thử chỉ sửa được 15 lỗi. Không bõ. Còn tìm Key của phần mềm thì khổ. Vì vừa Up Key lên có người dùng là Key không Active được nữa.

Vì nó kết nối trực tiếp với mạng. Còn mấy bác ở Forum khác thì lại bảo là do chúng ta Copy lên không được. Bắt phải gõ chay...

Nếu được thì chắc cũng chỉ vài ngày rồi nó báo Key lỗi. Còn nếu không thì lại phải tìm, đủ các trang web, forum, các trang cung cấp Key hàng ngày miễn phí, clip trên YouTuBe.v.v...

Tất cả đều không được.

Lúc đầu thì mình cũng như vậy, nhưng dảnh lên đọc mấy cái tài liệu nước ngoài thì người ta chỉ dẫn cách không cần key mà vẫn dùng được phần mềm.
Thử và đạt hiệu quả 100%

Bước 1:

Mở start -> Chọn run-> đánh regedit


Bước 2:

Mở Edit -> Chọn Find rồi điền giá trị Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Đợi nó tìm một lúc, không được thì lên thử lại vài lần.


Bước 3: Nhấn New -> String Value

Điền tên Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bước 4: Save lại rồi thoát là OK.

Bước 5: Mở lại phần mềm và kiểm tra là thành công.
Chú ý trong lúc làm thì phải tắt chương trình Speed Up My PC 2013 đi nhé.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay wa.... thanks ban nhiu.....nhưng ở đâu ra mà bạn có được con số a01043 vậy

mình mun sai` cho phần mềm khác thì sao bạn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement