Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By daihung777
#575388 Thế này, em đang xài windows 7 64bit, Khi em cài chương trình autodesk civil 3d 2013. cài xong không chạy được chương trình, nó thông báo lỗi như sau


acad.exe Application error

The application was unable to start correcly (0xc0000007b). Click OK to close the application.


Còn khi khởi động máy tính nó thông báo lỗi tương tự như sau:

AdSync.exe Application error

The application was unable to start correcly (0xc0000007b). Click OK to close the application.Sau khi click ok thì máy tính chạy bình thương

Em nhơ anh chị giúp đỡ

Máy tính em bị lỗi j, tại sao autodesk civil 3d không xài được

em xin chân thành cảm ơn
By u_kitkat
#581436 Thế này, em đang xài windows 7 64bit, Khi em cài chương trình autodesk civil 3d 2013. cài xong không chạy được chương trình, nó thông báo lỗi như sau


acad.exe Application error

The application was unable to start correcly (0xc0000007b). Click OK to close the application.


Còn khi khởi động máy tính nó thông báo lỗi tương tự như sau:

AdSync.exe Application error

The application was unable to start correcly (0xc0000007b). Click OK to close the application.Sau khi click ok thì máy tính chạy bình thương

Em nhơ anh chị giúp đỡ

Máy tính em bị lỗi j, tại sao autodesk civil 3d không xài được

em xin chân thành Thank mình cũng vậy. không ai giúp chủ ah
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement