Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By conmuachieuthu_emnhoanh
#575175 Anh chị cho em hỏi,trước kia em lập trình thì dùng IE là visual studio 2008,nay em muốn dùng phiên bản 2010 nên lột phần mềm cũ mà tại sao cài phiên bản 2010 thì bị lỗi,không hiểu lí do sao.Mong được giúp đỡ để em có thể cài đặt nó.Thank nhiều!
By peti_yeuhe0
By never_give_up_13
#580383 mình dùng HDH window 7 à,cứ cài đến chỗ netFarmwork thì nó báo lỗi nên không tiếp tục cài được,không biết bị sao đây VS 2010 nó down .Net framework từ trang web chính về, và MS đã gỡ bỏ .Net Framework 4.0. trên link chính. Bạn kiếm FW 4.0 chổ khác cài vào thì VS2010 sẽ bỏ qua bước này, bạn có thể cài tiếp bình thường.
By Gerlach
#580384 Remove hoàn toàn bản cũ r mới cài được bản cao hơn. Nên remove băng phần mềm mới sạch
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement