Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By anhlasaobango2000
#575171 Em muốn xem 2 phụ đề cùng một lúc thì phải làm thế nào hở các bác.

Em thử dùng KMP để xem nhưng nó không xem được. Chắc em dùng windows 8 nên thế

bác nào biết thì chỉ em với

Thank

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By a3_htk
By k.nhung86
#580397 Bạn chỉnh giống như trong hình là xem được 2 phụ đề nhé. Có thể KMP của bạn đang chọn trong cái khung màu đỏ nên không coi được 2 phụ đề


Chỉnh xong rồi muốn xem 2 phụ đề thì đầu tiên load phụ đề thứ 1 vào. sau đó chọn phụ đề/ngôn ngữ phụ đề/phụ đề 2/nạp phụ đề
By yenbeckham
#580398 Bạn chỉnh giống như trong hình là xem được 2 phụ đề nhé. Có thể KMP của bạn đang chọn trong cái khung màu đỏ nên không coi được 2 phụ đề


Chỉnh xong rồi muốn xem 2 phụ đề thì đầu tiên load phụ đề thứ 1 vào. sau đó chọn phụ đề/ngôn ngữ phụ đề/phụ đề 2/nạp phụ đề
By Eoforwic
#580399 Bạn chỉnh giống như trong hình là xem được 2 phụ đề nhé. Có thể KMP của bạn đang chọn trong cái khung màu đỏ nên không coi được 2 phụ đề


Chỉnh xong rồi muốn xem 2 phụ đề thì đầu tiên load phụ đề thứ 1 vào. sau đó chọn phụ đề/ngôn ngữ phụ đề/phụ đề 2/nạp phụ đề chuẩn men đấy ạ! cao kiến
By popy_to
#580400 Bạn chỉnh giống như trong hình là xem được 2 phụ đề nhé. Có thể KMP của bạn đang chọn trong cái khung màu đỏ nên không coi được 2 phụ đề


Chỉnh xong rồi muốn xem 2 phụ đề thì đầu tiên load phụ đề thứ 1 vào. sau đó chọn phụ đề/ngôn ngữ phụ đề/phụ đề 2/nạp phụ đề chuẩn men đấy ạ! cao kiến
By Trevor
#580401 Bạn chỉnh giống như trong hình là xem được 2 phụ đề nhé. Có thể KMP của bạn đang chọn trong cái khung màu đỏ nên không coi được 2 phụ đề


Chỉnh xong rồi muốn xem 2 phụ đề thì đầu tiên load phụ đề thứ 1 vào. sau đó chọn phụ đề/ngôn ngữ phụ đề/phụ đề 2/nạp phụ đề

Cách này VLC làm được không bạn?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement