Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By lapnick_kophai_timboy_nt
By master_master763
#580436 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

đây là video , máy mình bị gần như thế này.

cứ nghịch tí là lại hiện lên. vào đọc báo cũng bị, chơi game cũng bị. tuy không ảnh hởng đến chơi game nhưng khó chụ lắm
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement