Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By khanh_tatuan
#574943 Bước 1 : Download IDM moi phien ban tu trang web cua IDM

Bước 2: Cai đặt IDM 6.14

Bước 3 : Copy các dòng sau điền vào file voiquyen quan trị va luu

127.0.0.1 registeridm.com

127.0.0.1 *.registeridm.com

127.0.0.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

127.0.0.1 *.internetdownloadmanager.com

127.0.0.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

sau do mo idm va diền key sau vào:

4CSYW-3ZMWW-PRRLK-WMRAB

DDLFR-JKN5K-B4DE3-H2WYO.

OK the là sài ngon lanh
Kết nối đề xuất: