Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By vow.love
#574701 tình hinh la em mới cai cai idm, giờ moi lan nghe nhạc no lia bắt em down ve mới được nghe, chứ khong dc nghe trực tiep tren wed nữa, co ai giúp em lam sao để có the nghe nhạc trực tiep tren wed mà khong can fải gở IDM không
By nvthiensu
By Darel
#577013 Up len ban IDM mới nhất, đổi qua xai FF. Nếu van muon xài Chrome thi lam như sau:Mở tab moi --> chrome://plugins/ --> Enter --> Bấm Detail/Chi tiết (Goc phai trên cùng) --> Adobe Flash Player: Disable tat cả, chỉ de lai mục có NPSWF32_xx_x_xxx_xxx.dll (xxx: la phiên bản Flash đang xài) --> Done.

P/S: Chu de này có nhiều rồi, chiu kho tìm kiếm là thấy. Dung co động 1 ti la lập topic!
By giangnamkientruc
#577014 Up len ban IDM mới nhất, đổi qua xai FF. Nếu van muon xài Chrome thi lam như sau:Mở tab moi --> chrome://plugins/ --> Enter --> Bấm Detail/Chi tiết (Goc phai trên cùng) --> Adobe Flash Player: Disable tat cả, chỉ de lai mục có NPSWF32_xx_x_xxx_xxx.dll (xxx: la phiên bản Flash đang xài) --> Done.

P/S: Chu de này có nhiều rồi, chiu kho tìm kiếm là thấy. Dung co động 1 ti la lập topic!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement