Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By sonduong1220
#574696 Máy em bi lỗi không vao dc regedit và task manager Mong cac anh các ban giup với em da thu cách này ma van không làm dc

Khôi phuc Task Manager

- Mo Start > Run, go linh gpedit.msc rồi bấm OK.

- Trong cua sổ ben trai của hop thoai Group Policy, mở User Configuration > Administrative Templates > System > Ctrl+Alt+Del Options. Trong cua sổ bên phải, bấm kep chuot vào mục Remove Task Manager roi chọn mục Disabled > OK

- Quay lai hộp thoại Run, bạn go linh gpupdate /force > OK de thay đổi có hiệu lực.

Ai biết chi dum em với

Em Thank nhiều
By vanipea
By thac_mac_muon_hoi_0723
#577055 May em bị lỗi không vao được regedit va task manager Mong cac anh các bạn giup voi em đã thu cach này mà van không làm dc

Khôi phục Task Manager

- Mở Start > Run, gõ lịnh gpedit.msc roi bam OK.

- Trong cua sổ bên trai cua hộp thoại Group Policy, mo User Configuration > Administrative Templates > System > Ctrl+Alt+Del Options. Trong cua sổ bên phải, bam kep chuột vào muc Remove Task Manager roi chon mục Disabled > OK

- Quay lai hop thoại Run, ban go lịnh gpupdate /force > OK de thay đổi co hieu lực.

Ai biet chi dùm em với

Em Thank nhiều Các cach tren sẽ chẳng co tac dụng gì neu ban không diệt virus dang chạy trong may cua mình. Thường thi nhiem loại virus nay thi đa phần cac file exe và dll trong may se bị hỏng. Neu ban biết sử dung dia boot thì co the boot vào miniXP va dùng AV nao do để diệt, sau do format ổ C, cài lại win. Con neu bạn không biet su dụng đĩa boot thi Cach tot nhất mà ban nen làm đó la xoa tất cả file exe,dll trong o D,E. Sau do cai lại windows va format ổ C.
By mymy_xinhxinh
#577056 các bac cho e hỏi cach phuc hồi lại task manager, tinh hinh là máy e vua cài lại windows 8 pro 32b cai xong nó cứ bao la activated windows the la e down cái K.J_121105.exe ve chay và activated thành công, nhung activated xong thì vao task manager không được nữa, em thu làm mọi cach nhung không được. bac nao biết xin chi giup em với nhé, em Thank nhiều. các bạn co the gửi qua nick yahoo cua e là tuongduong_cn1k8
Kết nối đề xuất: