Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By ceotre
#574692 Giúp mình vs

MÌnh vừa cai sopcast trên windows 7. Bật sop len vẫn hiển thi man hình làm viec cua sop nhưng khi nhap vào link thi no k phản ứng j... van chi hiện là sopcast 3.5.0......

Cái mui ten bình thường co mau xanh thì chuyen thanh mầu đen

Mong các pro giup đỡ
By Duranjaya
#577060 Hình nhu Sopcast dạo này chan may kênh xem bong da bên Euro rồi. Bạn nen chuyen sang các chuong trinh khác như torrent stream hay stream torrent. Còn khong muon xem trên sopcast thi vào trang topbongda.com mà lay link của trang do co tên TBD sport.. (kênh nay hinh như chủ yeu la mấy mấy tran super sunday thôi)
By nguyentrungtien112
#577061 Giup minh vs

MÌnh vua cai sopcast trên windows 7. Bat sop lên vẫn hien thi màn hình lam viec của sop nhung khi nhấp vào link thi nó k phan ung j... vẫn chi hien là sopcast 3.5.0......

Cai mui tên bình thuong co màu xanh thi chuyen thành mầu đen

Mong cac pro giúp đỡ

Dạo nay kenh die nhiều lắm, 1 buoi toi dò link phai tam hơn chục cai link mới được 1 cai bạn ạ. Kenh nao ghi channel offline thi tắt luôn, con kenh nào ghi buffer video.... thi cu để đó cho no load
Kết nối đề xuất: