Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By thanhtrung00009
#574688 A e cho minh xin cai link tải phần mem chup hình desktop đi.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Zak
#577067 Cần gi phan mềm bác! Chi can ctrl + printscrn la dc rùi! Neu sai windows 7 thi dung Snipping Tool co san trong máy (All Programs\Accessories) de chup thui! Còn windows XP thi sai thèng MWSnap là Ok!
By boutique_84
#577068 Của bạn đây, chup nhanh chóng
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Thiết laptop phan mềm:

Nhấn File chon Preferences.

File Save Path: Noi chuong trình lưu ảnh

File Name: Đặt ten anh sắp chụp

Grab Key: Nut tat để chụp hình, có rat nhieu nút cho ban chon như F1,F2..., Shilf, Ctrl...Khi choi game chỉ việc nhan nut mà bạn da chon chương trình se chup ảnh và luu vao chỗ chứa.

File Format Save Options: Dieu chinh định dạng ảnh chụp.

Bit Depth Options: Độ phan giai ảnh.

Sau khi chinh xong nhấn OK, để hoàn tất.

Cách chụp hình game: Mo chuong trình sau đó, bạn muon chup màn nào thi nhan nút chụp da chon ở trước,
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement