Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By bobotinhnghich
#574687 Khi cai den phần càithi no bào " Please insert disk adobe flash professional to continue". Minh len mạng tìm thay biu là bỏ vo 1 đĩa bất ki vao rồi cài dat ma vẫn k được. Mình chuyen bo cài thành file iso roi mount ra ổ ao van k được. Bac nao có kinh nghiem giup mình với

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By langtu_phieuduktd
By ice_heart97
#577073 Lỗi nay xay ra do adobe flash professional CS5 trong bo Adobe Creative Master Collection CS5 bi lỗi. Nếu nhu ban muốn cài Photoshop hay nhung phan mềm khác co trong bộ Adobe Creative Master Collection CS5 ma khong phải là adobe flash professional CS5 thi ban bỏ tick o muc adobe flash professional CS5 roi cai như bình thuong se không lỗi Ma ban cài theo bo phan mềm hay cài riêng?
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement