Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By ngoisao_mayman292000
#574641 mình moi tai 3d album về, đã upgrade len bản 3.29.. vao chuong trình đã co chu capture, nhưng khi minh muốn xuất ra file avi hoac mpeg, hay ca cac đuôi khác.. minh dien đủ thông tin roi nháy vào start thi không đuoc.. co ai biết vì sao không.. muon lam cái video tang ban mà mệt quá. hjx
By embebaby_kute
#577074 minh moi tải 3d album về, da upgrade lên bản 3.29.. vào chuong trinh đã có chữ capture, nhung khi mình muốn xuat ra file avi hay mpeg, hoac ca các đuôi khác.. mình dien du thông tin roi nhay vào start thi không đuoc.. có ai biet vì sao không.. muốn lam cai video tặng ban ma mệt quá. hjx Nháy vao start sau đó no hien ra cái gi ha bạn?
By thuytrangtruong0511
#577075


Bạn tạo duoc Source file ko?


Máy bạn VGA ho trợ độ phan giai bao nhiêu?

Bạn thử điền Frame: AVI (640x480) - MPEG2 (720x480 ; 720x576)
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement