Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By ph_ht
#574636 Máy tinh cua em khi khong chay ứng dung Proshow thì hoat dong bình thường. Khi su dụng Proshow trong qua trình xuat video chạy duoc may chục % la tu nhiên nó phụt tắt... May co hiện tượng nay duoc 2 ngày nay rồi. Truoc em dùng không lam sao cả, vẫn bình thường. Tu khi em update style path ( may cái silde mới ) thi bat đầu co hien tượng này.. Em khong biết no la làm sao nữa.

P/s. Máy tinh em không dùng pin, chạy tu sac vào máy luon khong qua pin. Sau khi em cai style được 1 luc thì em em no chạy qua va vap vào dây sac lam bung sạc pin ra va mat nguồn, và cung tu lần khởi dong may sau đấy la may có hien tuong này. Em khong biết là do Proshow hay la do sạc ( chi khi nào xuat video trong Proshow moi dot ngột tắt máy )

Mong cac Pro giúp em van de này.. Nó lam em bức xúc quá. Không biet giai quyết ra sao nữa.
By huhu_cute
#577086 z thi dem ra tiệm đi bạn, minh nghi cái này do em ban vap phải dây sạc rồi, vap toi bung sạc pin va mất nguồn luon moi đau

p/s ban không dùng pin ma dung nguồn điện truc tiep lại còn dot ngot mất điện thi minh nghĩ máy ban bi lỗi hệ thống rồi
By falling_start88
#577088 Mình nghi la do quá trinh xuat video thường thi CPU hoạt động nặng. Vì dao gan đây máy minh hoat động 20/24.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement