Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By thienthan_binhminh96
#574556 các bac co phần tự dong go phím cho may tinh khi không co nguoi ngồi chơi tuc la auto tat ca khong yêu cầu nguoi dieu khiển phải nhan bat kì phím nao tru đoạn văn dc viet trước đó cho em xin ve chơi game voi !!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By amye_lht
#576252 Ngày truoc khi xem phim, cu hon tiếng nó lai tat màn hình 1 lần, chui trong chan chang muốn lao ra, thế la vo được cái gi la quăng luôn vao ban phím, thế là ok.....
By vi_sao_mang_ten_em_1602
#576254 Ngay truoc khi xem phim, cứ hon tieng nó lại tat man hình 1 lần, chui trong chan chẳng muốn lao ra, the la vớ được cai gi là quăng luon vao bàn phím, the la ok..... Dùng chuot khong dây đi ban nho cầm con dao phay phi thang màn hình thi met
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement