Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By ng_trang2000
#574492 k-lite codec pack cua minh là bản 9.3 full nhung no không tự bat sub dù đã doi ten y hệt minh vao file-> load sub thi nó hiện ra mot cái bảng dua ra các yêu cau cai đặt directShow,Realmedia, Quicktime, ShockWave minh hay xem phim HD nen khó chịu qua ai biết chỉ giáo với..... thanks all
By joey_boo611
By Gwilym
#574517 sub đểu (ý là hỏng) thi dung Media Player Classic kem theo bộ K code load cung chẳng được đâu, còn van de đòi cài dat cac kiểu như thot noi thì lần dau duoc biết

nhân tien ban share cho minh cai link down bo k code của ban duoc hem, tks truoc nhe thớt
By aodo_chungtoyeuanh
#576236 sub deu (ý là hỏng) thì dung Media Player Classic kem theo bộ K code load cung chang được đâu, con van đề đòi cai dat các kiểu nhu thot nói thì lan dau được biết

nhân tiện ban share cho mình cai link down bộ k code cua ban được hem, tks truoc nhé thớt day b thử đi nhé:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement