Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By zaike_2909
#574491 Chào các bạn

Mình đang su dung Nero 7.0 Essential kem theo ổ ghi minh mua.

Mình muon ghi rất nhiều video ca nhac cua Micheal Jackson sang dia DVD để tat ca đầu DVD nao tren thị trường cung doc được hết

Trên các dien dan ít nói ve ghi DVD bằng Nero 7.0 Essential ro ràng. Mong cac ban chỉ mình phai convert file sang dinh dang nào để sau khi ghi dia tránh việc bi loi không đọc được

Mình dang dung phần mềm total video convert, bạn nao biet giúp mình chinh dung lượng âm cua nhung file (tất ca dinh dạng) ở muc nhu nhau, vì khi ghi ra dia có bài hat thi to, bài thi nho xíu.

Mình Thank rat nhiều

---------- Post added at 10:22 ---------- Previous post was at 10:21 ----------

giup minh với cac ban ơi

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By big_baby_194
#574498 Mình cung khong rành lắm nhung gop ý cho ban mot chút

Bạn nen dung các phần mềm :


Video DVD Maker

Xilisoft DVD Creator... con rat nhiều soft khac tim trên google ấy


để tao dia DVD chuyên dung cho đầu DVD dan dung ( chiếu duoc o các đầu DVD)

cách lam rat đơn giản la add file Video roi no tự chuyển đồi, xong ghi dia luôn

Dùng Total chuyen đổi file video roi sau đó dung Nero ghi đĩa rat mat thời gian.
By pjm_boys
#574511 Ghi DVD bang nero mình chua dung nên chưa dám nói. minh co phần mềm khac chuyen ghi DVD hay hon nero nhiều do la vsoConvertXtoDVD4. Cái nay tien hơn nero nhiều, phan mem này ghi dia tính theo thoi gian video nên ban co thể ghi duoc khoang 10 tiếng video đấy. Con nua với cai nay bạn khong can đổi đuôi gi ca chỉ cần add vao trong phan mem rồi an ghi là xong chi viec ngồi đợi. Nhung chu ý nè neu ban add cả 10 tieng video vào do thi thời gian ghi se rất là lau day cho nên minh khuyen bạn cắm may qua đêm mà ghi. Mình ghi phim suot voi cái này roi ban khỏi lo. Con day là link dowload ne có Cr-ack trong do rồi Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By amye_lht
#576237 Ghi DVD bang nero mình chưa dung nen chưa dám nói. mình co phan mềm khác chuyen ghi DVD hay hon nero nhiều đó là vsoConvertXtoDVD4. Cai nay tiên hon nero nhiều, phan mem này ghi dia tinh theo thời gian video nen ban có thể ghi duoc khoảng 10 tieng video đấy. Còn nua voi cái này ban khong cần đổi duoi gi cả chỉ can add vào trong phan mem rồi ấn ghi la xong chỉ viec ngoi đợi. Nhưng chu y nè nếu ban add cả 10 tieng video vào đó thi thoi gian ghi se rat là lâu day cho nên mình khuyen ban cắm máy qua dem mà ghi. Minh ghi phim suốt voi cai này rồi ban khoi lo. Còn day la link dowload ne co Cr-ack trong do roi Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! cái này ghi duọc phim HD duoi file mkv không bạn
By xuongrong_den
#576240 Chỉnh am thanh trong Total thi vao đây chỉnh hang loat : sau khi add nhieu file video hay audio thi check chọn tat ca các file

Bạn vào muc Settings thì được hình dưới

Chọn Audio option -> chon level tùy chỉnh mức độ
[/IMG]


Total vẫn ghi dia được bạn vao tools -> chọn Start Media burner -> chọn DVD, VCD... rồi Burn thi OK
By pe_gua
#576241 Ghi DVD bang nero mình chưa dung nen chưa dám nói. mình co phan mềm khác chuyen ghi DVD hay hon nero nhiều đó là vsoConvertXtoDVD4. Cai nay tiên hon nero nhiều, phan mem này ghi dia tinh theo thời gian video nen ban có thể ghi duoc khoảng 10 tieng video đấy. Còn nua voi cái này ban khong cần đổi duoi gi cả chỉ can add vào trong phan mem rồi ấn ghi la xong chỉ viec ngoi đợi. Nhưng chu y nè nếu ban add cả 10 tieng video vào đó thi thoi gian ghi se rat là lâu day cho nên mình khuyen ban cắm máy qua dem mà ghi. Minh ghi phim suốt voi cai này rồi ban khoi lo. Còn day la link dowload ne co Cr-ack trong do roi Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! pass unlock la gi bạn ơi
By style_more
#576242 Co ai biết linh down Nero 6 không ? Mình đang cần Bạn tim bai viết của mình đó, minh co đưa lên link nero 6 co cả key roi do.
Kết nối đề xuất: