Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By huu.ht13
#573900 Các a, e cac pro cho mình hoi loi như sau: Khi khoi động hay mo file word, excel.. thi xuat hiện khung thong bao như hình dưới , phai cho 1 lúc moi mo xong.Mở xong lai co lỗi không paste duoc lỗi xuất phat nhu hình sau ( o trên thanh cong cu ấy) Truoc day thì không he bi thế, mình nghi word hết hạn nen cai lại, Cr-ack day du nhưng vẫn bị. Ai do giup mình với...Thanks
By vinhvinh
#573912 hình anh nay là bạn mo 1 tài liệu trong hay là 1 file khác. Neu file tài liệu cua ban mà có dat che độ bảo ve thi khi mở len no sẽ có thong bao như hình thứ 2. Minh cung từng bị mac nhu thế này, ban thu vào Control Panel\User Accounts and Family Safety\User Accounts sau do chỉnh lại UAC ve mức thấp nhat xem sao
By hanhphuccuoi_ent
#573929 không phai ban à. Mình mo bat kì file nao cung có lối đấy, bấm vao enable content thì moi copy paste được. Ma khoi động không mo file gì cũng co loi đấy
By danmecho_kholaman
#573958 máy minh cung bị tình trạng vậy. Moi lan mở file,\ hay chi mở Word ra cung phải chờ chung 1 phút
By nguyenminhtruc_lt
#573985 lỗi config nay do bạn sai office 2k3 va 2010 chung,nếu mo xen kẽ thì se dinh lỗi này. Neu ban muốn sai office 2k3 va 2010 thì cài 1 cai trên máy thật,1 cái tren may ảo sài vo tu không lo lỗi
By miuxinh241
#574036 thế thi go ra cài lại,Cr-ack bằng tookit. nếu khong duoc thì ghost lại,nếu không co file ghost thì cài win,nói chung loi gì cài lai deu hết,có thể trong qua trình sử dung minh cài đặt hoac chinh sửa bậy ba hoac nhiễm virus,v.v... sai may mà không biet ghost thì có may cung như không ak
By mis_lys
#574072 Ông oi minh mua máy cach day lâu rồi, dinh cai lại , ghost may nhưng không dam vi driver máy nay hiem quá, sợ cai lai windows lắm.
By shin_yal
#574079 Dễ dinh loi với file he thong lắm bạn. Thu dung YU! gở Office 2k10 rui cai lại thử xem sao
Kết nối đề xuất: