Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By muatrencuoctinh_tvh_dn
#573860 Hướng dan lay tin tự dong tu Vnexpress bằng component NNewsGrabber cho Joomla 1.5 và Joomla 2.5, lay truc tiếp bằng PHP khong cần RSS


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Jamiel
#573880 1 bai don giản ghê . . . chi ghi nhu the thì ai bit những j bac đang noi de làm j ? ? ? Lay link tự dong chi ?? component NNewsGrabber cho Joomla 1.5 va Joomla 2.5 ?? no tai ở đâu ? ? cach sử dụng the nao ?


Ít ra cung phai khái quát dc nhung j bác se lam .. để moi nguoi cùng hỉu chứ ... ? noi như thế . . clip người ta con chua xem .. nữa !!
By girldatinh_timboylangtu51
#573910 Để minh ho trợ bạn chu topic một tí:


Đây là chuong trinh trích xuất thong tin tự động tu bat kỳ trang tin nao mà không can RSS hay kiến thức PHP. Chuong trinh chỉ dành cho Joomla 1.5, yêu cau he thống tối thieu chi cần PHP 5.0 trở lên, Ioncube va hosting hỗ trợ CURL ket nối được cac trang tin để doc noi dung lấy về.

>> Xem them chức năng tại: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Phiên ban moi 1.5 hoạt dong duoc trên host co safe_mode on và co chuc năng lấy tin thong qua proxy, xem live demo tai Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (demo:demo)


Các Filter cua các trang tin lon như VnExpress.net, NgoiSao.net, laodong.com.vn, pcworld.com.vn, dantri.com.vn, 24h.com.vn, thongtincongnghe.com, thanhnien.com.vn, ... duoc cap nhật liên tục. Download tại Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! ... r-mien-phi

Bạn co the tự mình thuc hien Filter đọc trang tin bat ky bằng tài lieu duoc cung cấp sẵn.


NNewsGrabber ngay cang hoàn thiện, hay tai về sử dung ngay để tận huong cam giác "trên ca tuyet vời" khi hang loat tin tu dong chạy ve web hàng ngày ma khong cần lam gi cả.

Tải chương trình: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Video hướng dan su dụng: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tham khảo: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By linhkent0501
#573924 Hướng dan lay tin tự dong tu Laodong.com.vn trang tin tuc tổng hợp bang component NNewsGrabber 2.0 voi 15 chuyên mục tin tuc như: chính trị, công đoàn, xã hội, thế gioi kinh doanh , thể thao, phap luat …. cho Joomla 1.5 va Joomla 2.5, lấy truc tiep bằng PHP khong can RSS

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement