Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By nguyenvannhiem1988
#573828 * Gioi thieu + tinh nang :

- Phan mem choi game G-Giaitri 2013 @ BY : Nguyen Tuan Bao


- Tien Ich :

+ Gom hon nhieu the loai game khac nhau va rat hap dan

+ He thong co hon 100 games

+ Choi game khong can Internet

+ Co modz phan mem choi game truc tiep qua dinh dang *.swf ( flash )

+ Giao dien than thien , de su dung

+ Nguon game da dang tu nha cung cap game 24h


Luu y : Ban vui long tai du 4 FILE de tien hành cài dat FILE [SetupDataG-giaitri.exe]

dưới duong Link sau đây :

* Gioi thieu + tinh nang :

- Phan mem choi game G-Giaitri 2013 @ BY : Nguyen Tuan Bao


- Tien Ich :

+ Gom hon nhieu the loai game khac nhau va rat hap dan

+ He thong co hon 100 games

+ Choi game khong can Internet

+ Co modz phan mem choi game truc tiep qua dinh dang *.swf ( flash )

+ Giao dien than thien , de su dung

+ Nguon game da dang tu nha cung cap game 24h


Luu y : Ban vui long tai du 4 FILE de tien hành cài dat FILE [SetupDataG-giaitri.exe]

dưới duong Link sau đây :


mediafire.com/?cwcbz48p93u8ugk,2ee05q4pabzue6p,ve5btq3vckv8hls,ubixbhepeccmw3v

(luu y' : khong co dau [cach] giua kí tự "u" và "b")


*Moi chi tiet xin lien he Admin : So dien thoai : 0126.2886.178

Mail : [email protected]

Yahoo: [email protected]


*. Hinh anh ve phan mem ( da check virus = 0 ) :*Moi chi tiet xin lien he Admin : So dien thoai : 0126.2886.178

Mail : [email protected]

Yahoo: [email protected]


*. Hinh anh ve phan mem ( da check virus = 0 ) :

Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement