Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Cenon
By Jordi
By nhim_xu_violet
#573509 nếu ma may bạn vẫn ket noi được internet ( không dùng wifi) thi ban có thể update windows ( Cr-ack trước ). roi may sẽ nhận driver wiless.

Nếu không dc thi bạn co the download Easy Driver ve roi tải driver còn thiếu.
By Roxbury
#573579 Các loai laptop có 1 cai nut trên bàn fim de bắt dc song wifi thuong lenovo là phím F12, chắc ban chua mở nút này, không thi ban tim đến cai phim đó rồi mo no lên khi bat phim này lên thi hinh Wifi cột song co đèn vàng hoac xanh tùy loại là dc. khi do nếu vẫn chua nhan dc song wifi bạn phai do lại sóng, mot so mạng wifi co mat khẩu bạn phai biet để vào dc. Còn neu van chưa dc thi lam các cách con lai mà những ban truoc đã đưa ra. chúc ban thanh công.
By anhyeuem_boanhbaothe_vl
#573594 May minh lỗi win,ra mua dia win7 về cài,xong không bat duoc sóng wifi,mình xai may lenovo,giúp mình với
Có phai cai driver rồi ma van không nhận phai không bạn? Mình vua sua cho 1 khach hang dùng máy lenovo z470 cung bi tương tự. Ban Vao bios set ve default hết rồi hay cai driver.
Kết nối đề xuất: