Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By ly_quochuy1812
#573499 Dear các bác!

các bạn cho minh hỏi là sau khi minh cai lại Win7 va da Ac Key thanh cong tại sao no van còn dòng: Change Product Key vậy?Mình thấy Win7 sau khi va Ac Key ban quyen đều không co dong chữ: Change Product KeyVậy phai chang Key của minh chi là Key dùng thử, co so ngày sử dung va phải Ac Key 1 lần nữa.

Thank cac bac nhiều.
By huynh_bao5
#573510 khi active = key ban quyền thì moi co dòng Change Product key đó bạn

mình dùng ban Cr-ack nên không co cai đó
By hatecow
#573521 khi active = key ban quyen thì mới co dong Change Product key do bạn

mình dung ban Cr-ack nên khong co cái đó windows 8 ban quyền thì hinh nhu không có phai không bạn nhỉ
By valentine1292002
#573532 windows 8 ban quyen thì hình nhu không có phải không ban nhỉ win8 thi không có, win7 active = key moi có dòng đó, mà key win7 thi co thể active dc nhiu máy đó, ban kiem đâu ra key ulti vậy, trên mang toan share pro không ah
By taitu_qn
#573619 win8 thi không có, win7 active = key moi co dòng đó, ma key win7 thi co the active được nhiu may đó, bạn kiem dau ra key ulti vậy, tren mang toàn share pro không ah Key Win7 Ultimate minh duoc tặng bạn ak. Mình thay dong máy VAIO ay sao cái windows cua no lại không dong Change Product key vay cac bạn?tks
By hzn_d0i_bzc_nghiz_281090
#573660 Key Win7 Ultimate minh được tặng bạn ak. Minh thay dòng máy VAIO ay sao cái windows cua nó lại khong dong Change Product key vay các bạn?tks Minh nghi là OEM ban quyen theo máy nen khong có dòng đó
Kết nối đề xuất: