Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By conginuakhongem
#81215 Dành cho dân kỹ thuật (giao thông, xây dựng, thủy lợi)

hp: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


SLOPE/W is a software product that uses limit equilibrium theory to compute the factor of safety of earth and rock slopes. The comprehensive formulation of SLOPE/W makes it possible to easily analyze both simple and complex slope stability problems using a variety of methods to calculate the factor of safety. SLOPE/W has application in the analysis and design for geotechnical, civil, and mining engineering projects.


SLOPE/W is a 32-bit, graphical software product that operates under Microsoft Windows 95, 98, Me, NT, 2000, and XP. The common "look and feel" of Windows applications makes it easy to learn how to use SLOPE/W, especially if you are already familiar with the Windows environment.SLOPE/W Basic Edition is a new product that offers essential slope stability features at the low price of $995 . It includes the basic modeling features found in the SLOPE/W professional edition, the leading stability software used in over 100 countries today.


Essential Stability Features

SLOPE/W Basic Edition has the essential features for solving slope stability analyses, including:


Ordinary, Bishop, Janbu Simplified, Spencer, Morgenstern-Price and GLE methods

Many trial slip surface shapes including circular, composite, any fully specified shape, and block shapes with three linear segments.

Pore-water pressure conditions specified using a piezometric line.

Use up to ten soil layers.

Soil strength specified as undrained, cohesive and frictional, no strength, or impenetrable.

Ground surface surcharge pressures.

Concentrated line loads.

Two tension ***** methods.

Horizontal and vertical seismic coefficients.

Finite Element Integration

SLOPE/W Basic Edition also includes the free GEO-SLOPE Office Student Edition. Run a finite element analysis in the Student Edition and use the results to enhance your SLOPE/W Basic Edition analysis. For example,


Compute pore-water pressures for your stability analysis by first running a seepage analysis with SEEP/W Student Edition.

Compute stresses for your stability analysis by first running a finite element linear elastic stress analysis with SIGMA/W Student Edition.

Model earthquake effects on stability by first running a dynamic earthquake analysis with QUAKE/W Student Edition.


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By pjnkchjp_babyls
#81233 Một phần mềm tuyệt cú cú vời mà ai cũng nên có cả nhất là những ai bị rơi vào trường hợp của tôi.

Hôm qua nhà tui bị thủng mái, nước mưa tràn vào nhà, nhớ đến bạn BacNinh có post một phần mềm tính toán ổn định mái dốc nên down về cài vào máy, cuối cùng tui cũng tính toán ra được độ nghiêng của mái nhà và sửa được cái mái hết bị nước mưa vào.

Thank BacNinh nhiều lắm, bất biết lấy gì đền đáp đây.

Tóm lại đây là phần mềm tuyệt cú cú vời nhất mà tui biết đến

By Adwr
#81249 Ngoài mấy hiệu sách lớn có bán quyển "Tính toán bằng phần mềm GEO SLOPE/W" của 1 vị giáo sư, sách của NXB Xây Dựng bạn mua về thử xem.

Ngoài ra còn có phần mềm tính toán kết cấu là Sap2000.

Trang chủ là Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! sẽ bắt điền 1 số thông tin khi DOWNLOAD.

Tuy nhiên ta có thể Search trong GOOGLE bằng từ khóa "sap 2000"+"download",phần mềm khoảng hơn 80 MBs.

By Daley
#81259 Phần mềm tuyệt cú vời,con của ông chú của thằng bạn của thằng em con bà dì họ hàng xa của tui 18 năm về trước đang làm thợ hồ chắc cũng cần phần mềm này lắm .Thank nhiều

Chạy ra mua quyển sách này về đọc,để còn ....ch....

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement